Fakta om Arkivcentrum Syd

Byggår: 2002-2012 (Landsarkivets depåer Gaste I och Gaste II, nu inkorporerade i ACS, uppförda under 1990-talet).

Första etappen Invigdes officiellt 25 april 2003 och den andra i maj 2012.

Byggherre och hyresvärd: Lundaproduktioner Fastighets AB.

Arkitekter: Hultin & Lundquist Arkitekter AB,Nils P Johansson, Thage Møller arkitektkontor AB.

Storlek på arkivmagasin (nybyggda): 7 st à 1260 kvadratmeters bottenyta i två plan avskilda genom fribärande entresol.

Brandklassning: 120 minuter (väggar) respektive 60 minuter (tak)

Hyllsystem i magasin: Constructor Sverige AB och Nordplan, numera sammanslagna till Bruynzeel Storage Systems AB.

Maxkapacitet i magasin: 44 hyllmil.

Klimatarkiv: 2 rum med total kapacitet på 460 hyllmeter fördelade på 1 rum för mikrofilm med +15 graders temperatur och 1 för databärare med +15 graders temperatur.

Antal anställda: cirka 200