Välkommen till Arkivcentrum Syd

I maj 2012 slogs portarna upp för nya Arkivcentrum Syd. I nya och funktionella lokaler kan våra besökare ta del av arkivens innehåll. Med Arkivcentrum Syd skapas en helt ny möjlighet att under ett tak samla ett flertal av södra Sveriges största arkivinstitutioner. Detta gynnar såväl de samverkande institutionerna som de forskare och andra som vill ta del av handlingar i de olika arkiven.

NYTT 2023 01 19 – Vårens program har kommit!

Omslag till program våren 2023, en bild av manliga och kvinnliga studenter från sekelskiftet 1800-1900

Välkommen till vårens Onsdagscaféer och andra publika aktiviteter på Arkivcentrum Syd.
Före Onsdagscaféerna bjuder vi på kaffe och kaka, som serveras från kl. 14.30.
Eventuella ändringar i programmet kommer att meddelas på denna sida.

Se mer under rubriken “Publik verksamhet -> Onsdagscafé”

LÄSESALARNAS ÖPPETTIDER

Öppettiderna i läsesalarna:

Måndag-Torsdag, 09:00-15:00. Ingen framtagning av arkivhandlingar mellan kl. 12-13. Sista beställningarna hämtas 14:15

Fredag, 09:00-12:00. Sista beställningarna hämtas 11:15

Fr. o. m. den 1 november är jourhavande släktforskare åter på plats tisdag-torsdag.  

***OBS: Läsesalen/Riksarkivet stängt 31/05***

OBS: Läsesalen / Riksarkivet är stängt alla klämdagar 

Arkivhandlingar kan beställas i förväg, via digital beställning via denna länk till Riksarkivet. Besökare som behöver hjälp med digital beställning kan göra det via tel 010-476 70 00 eller e-post: riksarkivet@riksarkivet.se

Emigrantforskning

 Få hjälp i din emigrantforskning av Bo Nordenfors, från Skånes Släktforskarförbund. Bo finns på plats i läsesalen följande tisdagar mellan kl. 13.00-15.00: 22/8, 19/9, 17/10, 21/11 samt 19/12 – 2023.

Numret till Regionarkivets journal- och arkivservice är 0771-866 600

Mailadress: journalarkiv@skane.se