Ordningsregler för forskare

Arkivhandlingar är unika delar av vårt kulturarv. För att värna om dessa och av hänsyn till övriga besökare gäller följande ordningsregler för besökare i läsesalen:

Portföljer, väskor och ytterkläder får ej medtagas in i läsesalarna. Låsbara förvaringsskåp finns i entrén.

Mat och dryck får ej medföras in i läsesalarna.

Mobiltelefoner skall vara avstängda eller inställda på ljudlöst i läsesalarna.

Du får högst ha framme fem volymer i taget.

Den inbördes ordningen bland handlingarna får inte ändras.

Endast blyertspennor får användas för anteckningar vid arbete i läsesalen. Det är självfallet inte tillåtet att göra anteckningar i originalhandlingarna eller att använda dessa som skrivunderlag.

Vita bomullsvantar ska användas vid hantering av originalhandlingar för att skydda dessa från hudfett och smuts.

Vi tackar dig för att du respekterar dessa regler!