Om Arkivcentrum Syd

I maj 2012 slogs portarna upp för nya Arkivcentrum Syd. I moderna och funktionella lokaler kan våra besökare ta del av arkivens innehåll. Vi har också en hörsal med den senaste tekniken och dessutom är vår hörsal även handikappanpassad och utrustad med hörslinga. Det finns möjlighet att hyra både hörsal och konferenslokaler. Vår receptionspersonal hjälper till att beställa catering etc.

Arkivcentrum Syd (ACS) invigdes den 25 april 2003. Därmed skapades en helt ny möjlighet att under ett tak samla ett flertal av södra Sveriges största arkivinstitutioner. Detta gynnar såväl de samverkande institutionerna som de forskare och andra som vill ta del av handlingar i de olika arkiven.

Huvudmän bakom ACS är Landsarkivet i Lund, Lunds universitet och Region Skåne. Övriga medverkande är arkivorganisationerna Lunds stadsarkiv, Skånes  arkivförbund, Lunds biologiska museer, Folklivsarkivet, Institutet för språk och folkminnen, Folklivsarkivet, Lunds universitetsbibliotek  samt släktforskarorganisationerna DIS Syd och Skånes Genealogiska Förbund.

För närmare information om dessa organisationer, klicka på deras namn i menyn till vänster.

ACS rymmer nu 44 hyllmil handlingar.

I de gemensamma lokalerna finns läsesalar med sammanlagt 50 platser, konferens- och mötesrum, referensbibliotek, reception och pausrum med möjlighet att köpa fika.

Inom ramen för ACS finns även ett särskilt klimatarkiv samt Landsarkivets i Lund bokbinderi- och konserveringsenhet.

Tekniska data kring ACS