Kontakt

Reception

Receptionen kontaktas endast vid allmänna frågor som öppettider och bokningar. För specifika frågor rörande gymnasiebetyg hör ni av er till Lunds Stadsarkiv, för journaler kontaktar ni Regionarkivet i Skåne län etc. Kontakta respektive organisation som ni hittar i listan till vänster eller längre ner.

Öppettider för receptionen är mån-fre 8.00-16.00
Telefon: 046-222 17 00
e-post: reception.acs@skane.se

Regionarkiv (enheten Journalservice) tel: 0771- 866 600 – regionarkiv@skane.se öppet mån-fre 8-16

Lunds Stadsarkiv: 046-359 48 28 eller 046-359 38 93 – stadsarkivet@lund.se

Lunds universitetsarkiv (avdelningen Dokumenthantering):

046-222 16 70 (vardagar 09:00-11:30; klämdagar stängt)

universitetsarkivet@legal.lu.se

Institutet för språk och folkminnen (Isof): Direkt 0761-011761 – Växel: 0200-283333

Skånes Arkivförbund: 073-051 08 16 – info@skanearkiv.se – stängt v. 29

Polisarkivet: 114 14 – Polisens nationella växel för alla slags ärenden

Skånes hembygdsförbund: 046-15 80 70 – stängt v. 29-31.

Landsarkivet: 010-476 70 00 – riksarkivet@riksarkivet.se öppet mån-tors 9-15

Riksarkivets läsesalar kommer att vara öppna mellan mån-tors 09.00-15.00. Öppettiderna gäller tillsvidare.

Öppettiderna i läsesalarna är tänkta för utlämnande av kopior av allmänna handlingar som besökare behöver omedelbar tillgång till. Beställningar till läsesalen eller av kopior ska göras i förväg. Den som behöver hjälp med att göra en beställning i förväg ska kontakta oss via telefon eller e-post.

Servicen i läsesalsexpeditionen är begränsad. Vi ska inte hjälpa besökare att till exempel söka i arkiven.

Tel: 010 – 476 70 00

E-post: riksarkivet@riksarkivet.se

För telefon- och faxnummer samt e-postadresser till respektive organisation; klicka på namnen i menyn till vänster. Telefon- och kontorstider för de enskilda organisationerna inom ACS framgår i regel av respektive hemsida)

Avvikande öppettider för Landsarkivet 2022

OBS: Stängt alla klämdagar

Hitta hit

Karta

Klicka för större karta

Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 LUND

Arkivcentrum Syd ligger på Gastelyckans företagsområde i sydöstra Lund. Området nås från norr via Dalbyvägen och från nordväst via Råbyvägen.

Vid Arkivcentrum Syd finns 30 avgiftsfria parkeringsplatser (varav två handikapplatser) för besökare.

Stadstrafikens busslinje nr 5 går regelbundet till och från Arkivcentrum (hållplats: Arkivcentrum Syd). Se Skånetrafikens hemsida.