Information för besökare till våra läsesalar

Forskare 3 stor

I Arkivcentrum Syds gemensamma läsesalar kan du studera handlingar från alla medverkande organisationer. Originalhandlingar beställs genom expeditionen. För handlingar som finns i datorer eller på mikrokort tillämpas självbetjäning.

Framtagning av originalhandlingar sker mellan 9-12 och 13-14:15 mån-tors. Fre 9-11:15.

OBS! Detta kan komma att ändras under helgdagar, sommarledighet eller eventuell pandemi. Aktuell information ser ni alltid första sidan “VÄLKOMMEN”.

Arkivhandlingar är unika delar av vårt kulturarv. För att värna om dessa och av hänsyn till övriga besökare gäller vissa ordningsregler för forskare.

Som besökare har du också tillgång till Arkivcentrums pausrum. Här kan du äta både medhavd mat och köpa kaffe, dricka, kakor och godis i vår varuautomat.

Pelaren som står utanför entrén är skapad av konstnären Daniel Jensen. Pelarens utseende har inspirerats av hur det ser ut inne i arkivet där tonvis av böcker, lådor och papprullar är uppdelade i stränga system. Se mer om skulpturen här.