Tidigare ondagscafé för hösten 2021

Äldre onsdagscaféer:

22 september 2021

Proban – fängelse, festlokal och fattigstuga

Under 184 år – från 1668 till 1852 – hade Lunds universitet egen domsrätt över de studenter och lärare som begått brott mot allmän lag eller universitetets egna ordningsregler. Därför behövde universitetet också sin egen arrest att spärra in misstänkta och dömda i: den så kallade proban. Om denna lokal, dess olika placeringar och om vilka som hamnade i den – och varför – berättar arkivarie Fredrik Tersmeden vid Lunds universitetsarkiv. Det är en historia baserad på delvis tidigare obeaktade arkivhandlingar och som rymmer allt från ond bråd död och djup skuldsättning till vilda fyllefester – även i cellen!

Onsdagen den 2 juni

En ful affär – Fallet Holm: Historien om generalkonsuln som blev spion

Den 18 juli 1945 arresterades den före detta generalkonsuln Gunnar Holm i Köpenhamn. I över 6 månader förhördes han av de engelska militärmyndigheterna innan han överlämnades till svensk polis.
Vad hade den respekterade affärsmannen Holm gjort sig skyldig till
och hur utvecklades sig denna historia? Jan-Eric Bruun fd arkivarie vid
Riksarkivet berättar en okänd spionhistoria.

Onsdagen den 19 maj

Fåglar i folktron

Människor har i alla tider fascinerats av fåglar. Deras läten, deras beteenden och flykt har man försökt tolka, ofta för att försöka förutsäga framtiden eller gudarnas vilja. I denna föreläsning tar Jan Olofsson, till vardags på Glimmingehus, upp några av de väldigt många sätt där fåglar figurerar i nordisk folktro och religion.

Onsdagen den 5 maj

Konflikten vid kustsanatoriet

Sanatorier var sjukhus specialiserade på behandlingen av tuberkulos. Ett av dessa var Kronprinsessan Victorias Kustsanatorium i Vejbystrand, grundat 1903 av läkaren Ernst Lindahl. Ständigt en eldsjäl, ville doktorn styra sanatoriet på sitt sätt med fasta principer och ett brinnande intresse för patienterna. Arkivarierna Sara Engelin och Patrik Persson vid Region Skåne berättar mer om kustsanatoriet, doktor Lindahl och tiden runt 1919-1920 då han ansåg sig motarbetad och hamnade i konflikt med övriga i direktionen.

Onsdagen den 21 april

Kärleken till järnvägen – ur Skånes Arkivförbunds minnessamling

Skånes Arkivförbund uppmärksammar en av alla de berättelser
som finns bevarade i deras minnessamling. En berättelse från
insamlingen Skånska järnvägsminnen som gjordes 1995. Om
kärleken till järnvägen, en aldrig sinande idérikedom och drömmen om att bli lokförare.

Onsdagen den 7 april

Ester Nennes och Ellen Wester – två nordvästskånska suffragetter och författare

Ester Nennes kom 1895 som lärare till Landskrona där hon efterträdde Selma Lagerlöf. Hon engagerade sig i rösträttsrörelsen, blev författare och så småningom resetalare för högerpartiet. Ellen Wester gjorde en omvänd resa: började som översättare och författare och blev sedan en av initiativtagarna till den kvinnliga rösträttskampen i Ängelholm. Om detta föreläser Johan Brinck, bibliotekarie, lokalhistoriker och ord-förande i Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening.

Onsdagen den 24 mars

Från spårvägstankar till spårväg – en resa på över 100 år

I december 2020 invigdes spårvägen i Lund men redan 115 år tidigare
motionerades det om en sådan i Lunds stadsfullmäktige. Krister Hansson, arkivarie vid Lunds stadsarkiv, berättar historien om stadstrafiken i
Lund – från spårvägstankar via ingenting, till stadsbussar och tillbaka till
spårvagnar. Resan är gratis, så hoppa på och följ med!

Onsdagen den 10 mars

Jakten på Svasse Bergquist

– Om källor till en bortglömd revykungs liv
Som upphovsman till ett femtiotal revyer, farser och otaliga schlagertexter var fångvårdstjänstemannen Jacob ”Svasse” Bergqvist ett ledande namn i Stockholms nöjesliv under mellankrigstiden. Redan före sin död 1959 hade han dock hunnit bli tämligen bortglömd och han har inte heller efterlämnat något samlat personarkiv eller några memoarer. Arkivarie Fredrik Tersmeden vid Lunds universitetsarkiv har i flera år intresserat sig för Bergqvist – som även var gammal lundastudent – och berättar nu om sitt arbete med att bit för bit försöka pussla ihop berättelsen om en doldis i vår nöjeshistoria.

Onsdagen den 24 februari

Eva Wigström

Eva Wigström från Råga Hörstad var pionjär i Skåne när hon samlande in folkminnen, sagor och sägner under 1800-talets två sista decennier. Hon gick till fots långa sträckor för att träffa traditionsbärare på landsbygden. De berättelser hon fick höra skrev hon ned och flera samlingar med insamlade folkminnen publicerades, något som sedan inspirerade andra som till exempel Folklivsarkivets grundare Carl Wilhelm von Sydow. Eva Wigström var också engagerad i folkbildningsfrågor och då i synnerhet kvinnors möjlighet till utbildning och hon var med och startade en folkhögskola för kvinnor. I föredraget, av Karin Gustavsson, chef för Folklivsarkivet, får vi veta mer om Eva Wigström och det arv som hon lämnade efter sig.