Tidigare onsdagscafé hösten 2020


Föredrag från den 11 november – Från avrättning till inlåsning
Historiker Solveig Fagerlund berättar om synen på stöld och straffen för detsamma från 1600-talet till slutet av 1800-talet.

Föredrag från den 14 oktober – Den ensamme läkaren med det stora uppdraget, Folkhälsan i östra Skåne 1860-1900 – av Malin Appelquist

Föredrag från den 30 september – Ur Mandelgrens samlingar av Andreas Alm