Bitmagasinsprojektet – en dansk lagringstjänst – Jan Dalsten-Sörensen