Onsdagscafé

Onsdagen 25 november

“Och moderns oförvitliga klemande – Om hospitalsarkiv”

Arkivarie Petra Nyberg från Riksarkivet i Lund berättar om den psykiska sjukvårdens historia speglad genom några patientöden från Malmö hosptial.