Onsdagscafé

Observera att vissa föredrag har inte blivit inspelade. De som finns tillgängliga hittar ni på vår YouTube-kanal.

Arkivcentrum Syd YouTube-kanal (klicka här)

Våren 2021

Onsdagen den 24 februari

Eva Wigström

Eva Wigström från Råga Hörstad var pionjär i Skåne när hon samlande in folkminnen, sagor och sägner under 1800-talets två sista decennier. Hon gick till fots långa sträckor för att träffa traditionsbärare på landsbygden. De berättelser hon fick höra skrev hon ned och flera samlingar med insamlade folkminnen publicerades, något som sedan inspirerade andra som till exempel Folklivsarkivets grundare Carl Wilhelm von Sydow. Eva Wigström var också engagerad i folkbildningsfrågor och då i synnerhet kvinnors möjlighet till utbildning och hon var med och startade en folkhögskola för kvinnor. I föredraget, av Karin Gustavsson, chef för Folklivsarkivet, får vi veta mer om Eva Wigström och det arv som hon lämnade efter sig.