Onsdagscafé

Onsdagen 9 december

Härader och häradsspelmän

Härad var ett område inom ett landskap. Ett slag av tidigt självstyre som fasades ut efterhand i och med 1862 års kommunalförordningar. Till systemet hörde även att hantverkare kunde få privilegier att utöva sitt yrke inom häradet utan större konkurrens. Detta kunde gälla skomakare och skräddare men även musiker. Patrik Sandgren, arkivarie på Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar vid Lunds universitet reder ut häradsbegreppet och gör en särskild utvikning med utgångspunkt i den skånska folkmusikhistorien.