Onsdagscafé

Observera att vissa föredrag har inte blivit inspelade. De som finns tillgängliga hittar ni också på vår YouTube-kanal.

Arkivcentrum Syd YouTube-kanal (klicka här)

Våren 2021

Onsdagen den 7 april

Ester Nennes och Ellen Wester – två nordvästskånska suffragetter och författare

Ester Nennes kom 1895 som lärare till Landskrona där hon efterträdde Selma Lagerlöf. Hon engagerade sig i rösträttsrörelsen, blev författare och så småningom resetalare för högerpartiet. Ellen Wester gjorde en omvänd resa: började som översättare och författare och blev sedan en av initiativtagarna till den kvinnliga rösträttskampen i Ängelholm. Om detta föreläser Johan Brinck, bibliotekarie, lokalhistoriker och ord-förande i Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening.

Onsdagen den 24 mars

Från spårvägstankar till spårväg – en resa på över 100 år

I december 2020 invigdes spårvägen i Lund men redan 115 år tidigare
motionerades det om en sådan i Lunds stadsfullmäktige. Krister Hansson, arkivarie vid Lunds stadsarkiv, berättar historien om stadstrafiken i
Lund – från spårvägstankar via ingenting, till stadsbussar och tillbaka till
spårvagnar. Resan är gratis, så hoppa på och följ med!

Onsdagen den 10 mars

Jakten på Svasse Bergström

– Om källor till en bortglömd revykungs liv
Som upphovsman till ett femtiotal revyer, farser och otaliga schlagertexter var fångvårdstjänstemannen Jacob ”Svasse” Bergqvist ett ledande namn i Stockholms nöjesliv under mellankrigstiden. Redan före sin död 1959 hade han dock hunnit bli tämligen bortglömd och han har inte heller efterlämnat något samlat personarkiv eller några memoarer. Arkivarie Fredrik Tersmeden vid Lunds universitetsarkiv har i flera år intresserat sig för Bergqvist – som även var gammal lundastudent – och berättar nu om sitt arbete med att bit för bit försöka pussla ihop berättelsen om en doldis i vår nöjeshistoria.

Onsdagen den 24 februari

Eva Wigström

Eva Wigström från Råga Hörstad var pionjär i Skåne när hon samlande in folkminnen, sagor och sägner under 1800-talets två sista decennier. Hon gick till fots långa sträckor för att träffa traditionsbärare på landsbygden. De berättelser hon fick höra skrev hon ned och flera samlingar med insamlade folkminnen publicerades, något som sedan inspirerade andra som till exempel Folklivsarkivets grundare Carl Wilhelm von Sydow. Eva Wigström var också engagerad i folkbildningsfrågor och då i synnerhet kvinnors möjlighet till utbildning och hon var med och startade en folkhögskola för kvinnor. I föredraget, av Karin Gustavsson, chef för Folklivsarkivet, får vi veta mer om Eva Wigström och det arv som hon lämnade efter sig.