Information för besökare till våra läsesalar

Forskare 3 stor

I Arkivcentrum Syds gemensamma läsesalar kan du studera handlingar från alla medverkande organisationer. Originalhandlingar beställs genom expeditionen. För handlingar som finns i datorer eller på mikrokort tillämpas självbetjäning.

Läsesalarna har öppet för besökare måndag-fredag 9.00-16.00, samt en lördag i månaden 9-13 under september till och med maj (se Publik verksamhet för aktuella datum).

Framtagning av originalhandlingar sker mellan 9-12 och 13-15 vardagar. Vi har framtagning även på lördagar när det gäller material från Landsarkivet förutom kartor och ritningar som måste förbeställas. Vill du ta del av material från någon av de andra institutionerna på Arkivcentrum Syd under en lördag; kontakta respektive institution.

Arkivhandlingar är unika delar av vårt kulturarv. För att värna om dessa och av hänsyn till övriga besökare gäller vissa ordningsregler för forskare.

Som besökare har du också tillgång till Arkivcentrums pausrum och cafeteria. Här kan du äta både medhavd mat och köpa kaffe, soppor, kakor och godis i våra varuautomater.