Information angående öppettider vid covid-19 pandemin

covid-19 »

Läsesalen i Lund kommer att vara öppen från och med den 12 januari. Öppettiderna är tisdag-torsdag kl 10.00-11.00. Öppettiderna gäller fram till den 24 januari.

Öppettiderna i läsesalen är tänkt för utlämnande av kopior av allmänna handlingar som besökare behöver omedelbar tillgång till. Beställningar till läsesalen eller av kopior ska göras i förväg. Den som behöver hjälp med att göra en beställning i förväg ska kontakta Riksarkivet i Lund via telefon eller e-post.

Tel: 010 – 476 70 00

E-post: riksarkivet@riksarkivet.se

Servicen i läsesalsexpeditionen är begränsad. Vi kan inte hjälpa besökare att till exempel söka i arkiven.