Information angående öppettider vid covid-19 pandemin

covid-19 »

Riksarkivets läsesalar kommer att vara öppna tisdag, onsdag och torsdag mellan 10-11 tillsvidare.

Öppettiderna i läsesalarna är tänkta för utlämnande av kopior av allmänna handlingar som besökare behöver omedelbar tillgång till. Beställningar till läsesalen eller av kopior ska göras i förväg. Den som behöver hjälp med att göra en beställning i förväg ska kontakta oss via telefon eller e-post.

Servicen i läsesalsexpeditionen är begränsad. Vi ska inte hjälpa besökare att till exempel söka i arkiven.

Tel: 010 – 476 70 00

E-post: riksarkivet@riksarkivet.se