Månadens dokument för juni 2017

Aktuellt »

Kommer från Lunds stadsarkiv

I Lunds stads byggnadsnämnds arkiv (1875-1970) finns några arkivboxar som innehåller handlingar om ”projekt LAGA LUND”.

Inom stadsarkitektkontoret gjordes en utredning om den rivningsverksamhet åren 1945-1970 som ej resulterat i ersättningsbyggen utan i stället lämnat efter sig påträngande och miljöförstörande sår i stadsbilden. En bedömning gjordes över vilka tomter som sannolikt under lång tid kom att ligga obebyggda och i stället användas som parkeringsplatser. För dessa föreslogs miljöförbättrande åtgärder genom avgränsning mot gatorna med plank eller murar i kombination med kantplantering av relativt uppvuxna träd.

Volymerna innehåller en beskrivning av projektet med ca 75 st fotografier, samt illustrationer hur utseendet av stadsbilden förbättras efter föreslagna åtgärder.

kartalundsstadskarnastoratomegatanstora-tomegatan-lilla-algatan-rivningstomt

Klicka på länken: Månadens dokument för att kika på förgående månader.