Digisam och det nationella perspektivet – Rolf Källman