Arkivens dag 2020

Här kommer ett antal nygjorda filmer från de olika organisationerna vid Arkivcentrum Syd att släppas under dagen den 14 november.

Riksarkivet i Lund gör nedslag på temat “Svart på vitt”. Vi följer en berättelse i text och bild om en lantbruksresa i Europa 1910. Agronomen Adolf Robert Peterson besökte utställningar och gårdar tack vare ett resestipendium från Alnarps lantbruksinstitut.

Region Skånes bidrag till Arkivens dag 2020 är en digitaliserad anekdot från 1930-talets Malmö, kryddad med lokal- och personhistoriska sidospår. Filmen ovan är en introduktion; historien i sin helhet finner du via denna länk: https://arkivcentrumsyd.se/callahan/

Åren 1936–1938 fick Folklivsarkivet vid Lunds universitet medel av Statens biografbyrå för att spela in etnologisk film, vilket resulterade i 27 kortfilmer som skildrar landsbygdens liv och arbetsmetoder, huvudsakligen i Skåne. Filmerna spelades in utan ljud men i denna sammansatta film som Folklivsarkivet producerat för Arkivens dag 2020 ackompanjeras exempel på kortfilmerna av musik ur Folklivsarkivets underavdelning Skånes musiksamlingar.

Vid ett universitet, där man ägnar sig åt att förmedla kunskap, har ordet alltid haft stor betydelse – det talade såväl som det tryckta. För det tryckta ordet fanns länge särskilda akademiboktryckare. Arkivarie Fredrik Tersmeden vid Lunds universitetsarkiv gör utifrån enskilda dokument nedslag i denna yrkesgrupps historia.

Vägar till lokal historia beskriver hembygdsrörelsen som källa till kunskap och många berättelser om spännande människoöden! Inte minst finns dessa ingångar i den litteratur, en hyllmeter varje år, som Skånes hembygdsförbunds 105 medlemsföreningar ger ut. I filmen medverkar Färs härads hembygdsförening och Torna härads hembygdsförening.

Skånes Arkivförbund presenterar en av tre videor med bevarade handlingar på temat “Svart på vitt”. “Svart på vitt” i betydelsen “vittnesbörd” är nära synonymt med innebörden av bevarade arkiv. “Svart på vitt” kan också uppfattas som ställningstagande. Organisationen Aktion Skånemiljö tog ställning mot bygget av Öresundsbron. Bevarade arkivhandlingar från Aktion Skånemiljö berättar. Svenskt föreningsliv är unikt!

Riksarkivet i Lund gör nedslag på temat “Svart på vitt”. Statens Forskningsinstitut för lantmannabyggnader genomförde 1945 en riksomfattande bostadsvaneundersökning. Inte bara fastigheternas ofta bristande standard och möblering undersöktes, utan även uppgifter om alla förekommande sysslor i hemmet noterades. Genom ett enda av dessa formulär bekantar vi oss närmare med ett lantbrukarhem i Blekinge.

En presentation av Skånes Släktforskarförbunds – SkSF:s – verksamhet och aktiviteter, av dess ordförande Hans-Göran Nilsson.

Riksarkivet i Lund gör nedslag på temat “Svart på vitt”, del 2 av 4.
I samband med andra världskriget bildades ett statligt företag, AB Svensk Torvförädling, för att säkra den svenska bränsletillgången. Efter krigets slut fortsatte företaget bedriva utvecklingsarbete inom torvindustrin och hade ett omfattande internationellt samarbete. Här tittar vi närmare på fotografier från ett studiebesök i Sovjetunionen 1955.

Skånes Arkivförbund presenterar en av tre videor med bevarade handlingar på temat “Svart på vitt”. “Svart på vitt” i betydelsen “vittnesbörd” är nära synonymt med innebörden av bevarade arkiv. “Svart på vitt” kan uppfattas som en instruktion och ett regelverk. Föreningars stadgar är medlemmarnas gemensamt framtagna ordningsregler. Sveriges rika föreningsliv är en livspuls för det svenska demokratiska samhället. För att organisera, samla engagemang, driva idéer och försöka göra skillnad har de senaste dryga 150-200 åren medfört att en lång lång rad föreningar och sammanslutningar, stora och små, har bildats. Svenskt föreningsliv är unikt!

Skånes Arkivförbund presenterar en av tre videor med bevarade handlingar på temat “Svart på vitt”. “Svart på vitt” i betydelsen “vittnesbörd” är nära synonymt med innebörden av bevarade arkiv. “Svart på vitt” kan även uppfattas som ett avtal och ett löfte. Nykterhetsrörelsen i Sverige har en lång historia och centralt för rörelsen är medlemmarnas nykterhetslöfte. Svenskt föreningsliv är unikt!

Riksarkivet i Lund gör nedslag på temat “Svart på vitt”. Fotografier och arkivexempel från lärarinneseminariet i Landskrona, ger en bild av undervisningen för snart hundra år sedan.

DIS Syd presenterar Föreningen DIS produkter och tjänster. Ytterligare information eller kontakt via e-post: info@dis-syd.se