Välkommen till Arkivcentrum Syd

I maj 2012 slogs portarna upp för nya Arkivcentrum Syd. I nya och funktionella lokaler kan våra besökare ta del av arkivens innehåll. Med Arkivcentrum Syd skapas en helt ny möjlighet att under ett tak samla ett flertal av södra Sveriges största arkivinstitutioner. Detta gynnar såväl de samverkande institutionerna som de forskare och andra som vill ta del av handlingar i de olika arkiven.

Den 14 november var det Arkivens dag. I år är vi digitala.
Här hittar du filmer från vår verksamhet 

Våra digitala onsdagscaféer hittar du HÄR!

 

LÄSESALARNAS ÖPPETTIDER

Läsesalen i Lund kommer att vara öppen från och med den 12 januari. Öppettiderna är tisdag-torsdag kl 10.00-11.00. Öppettiderna gäller fram till den 24 januari.

Öppettiderna i läsesalen är tänkt för utlämnande av kopior av allmänna handlingar som besökare behöver omedelbar tillgång till. Beställningar till läsesalen eller av kopior ska göras i förväg. Den som behöver hjälp med att göra en beställning i förväg ska kontakta Riksarkivet i Lund via telefon eller e-post.

Tel: 010 – 476 70 00

E-post: riksarkivet@riksarkivet.se

Servicen i läsesalsexpeditionen är begränsad. Vi kan inte hjälpa besökare att till exempel söka i arkiven.

 

 

Alla öppettider för respektive myndighet hittar ni under KONTAKT

 


 

 

Numret till Regionarkivets journal- och arkivservice är 0771-866 600